Begroting 2020 -2023

Voorwoord

Beste lezer,

Het verveelt nooit om het voorwoord van een nieuwe begroting te kunnen beginnen met de mededeling dat de gemeente Heusden financieel gezond is, dat onze reserves op peil zijn en dat we de toekomst dus met vertrouwen tegemoet kijken. Ook voor de begroting 2020 mogen we deze openingszin gebruiken en daar zijn we uiteraard tevreden over.

Samen doen

Een grote uitdaging, óók financieel, blijft het sociaal domein. Op een begroting van ruim € 120 miljoen geven we in Heusden € 40 miljoen uit aan het sociaal domein en dat bedrag zal verder stijgen. We vinden dat ook nodig, want in Heusden willen we dat iedereen mee kan doen in de gemeenschap voor doeners met een droom. Tegelijk zijn we bezig met een transformatie, waarbij we uitgaan van wat mensen wél zelf en met hun netwerk kunnen.

Na alle planvorming starten we in 2020 met de realisatie van twee belangrijke projecten, de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat en Plan Steenenburg. De bouw van nieuwe woningen, in onder andere Geerpark, Victoria en de Gorsen, gaat onverminderd door. Met stappen rond zonnepanelen, isolatie, natuur, biodiversiteit, mogelijk ook windmolens en het voortzetten van omgekeerd inzamelen blijven we stappen zetten om Heusden te verduurzamen. Die verduurzaming is nodig, maar ook een echte uitdaging. De komende jaren zullen we hier in Heusden samen onze draai in moeten vinden.

Samen thuis in Heusden

Met deze uitdagingen voor ons werken we hard aan de dromen van onze inwoners. Komend jaar richten we ons op inwoners in een uitkeringssituatie en hoe we hen mee kunnen laten doen in de samenleving. Het toekomstbestendig houden van onze centrumgebieden is ook een belangrijke opgave voor komend jaar. Onze inwoners zijn terecht trots op de elf kernen van onze gemeente. Die trots zetten ze om in een jaarkalender gevuld met talloze mooie activiteiten. Bij die activiteiten ondersteunen we hen ook in 2020 weer graag.

De combinatie zorg en veiligheid is en blijft een uitdaging die we aangaan. We kijken niet weg, maar pakken aan op veiligheid zonder uit het oog te verliezen dat er achter iedere situatie een menselijk verhaal schuil gaat.

Nieuwe uitdagingen samen aangaan

Regeren is vooruitzien, maar besturen is ook omgaan met nieuwe, veranderende en vaak onverwachte uitdagingen. Die willen we samen met inwoners oppakken. Lokaal en regionaal kijken we bijvoorbeeld naar de kansen die de Loonse en Drunense Duinen en het gebied er direct omheen ons bieden.

Hoe de toekomst er ook uit zal zien, we treden die financieel gezond tegemoet. En dat is, zoals gezegd, een constatering die nooit verveelt.

Wij wensen u veel leesplezier met onze begroting en gaan er graag met u over in gesprek wanneer u vragen of ideeën heeft over de manier waarop wij onze begroting presenteren. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via info@heusden.nl

ga terug