Begroting 2020 -2023

Bestuur en beheer

Beschrijving

Dit programma heeft betrekking op de relatie en communicatie tussen burgers en bestuur. Het beschrijft de manier waarop het bestuur vorm geeft aan de betrokkenheid van en de dienstverlening aan inwoners, bedrijven, verenigingen en instellingen. Ook de samenwerking met partners buiten de gemeente valt onder dit programma.
Daarnaast gaat dit programma over het beheer en de aan- en verkoop van gemeentelijke eigendommen.

Lasten & baten

schaal x € 1.000

Lasten

€ 6.327

5,2 %

Baten

€ 2.394

2,0 %

ga terug