Begroting 2020 -2023

Vervangingsinvesteringen per programma

Vervangingsinvesteringen per programma

Vervangingsinvesteringen per programma

(Bedragen in €)

Invest.

Jaar

2020

2021

2022

2023

Div Programma's

Vervangingsinvesteringen buitendienst/tractiemiddelen

296.000

2019

37.586

43.615

43.068

42.520

904.600

2020

-

97.381

96.184

94.987

335.000

2021

-

-

38.190

37.721

159.000

2022

-

-

-

18.126

106.000

2023

-

-

-

-

37.586

140.996

177.442

193.354

Programma verkeer en vervoer

vervangingsinvesteringen openbare verlichting

investeringen lichtmasten

266.530

2020

10.395

10.301

10.208

309.120

2021

12.056

11.947

300.000

2022

11.700

300.000

2023

investeringen armaturen

392.175

2020

25.099

24.825

24.550

223.470

2021

14.302

14.146

250.000

2022

16.000

250.000

2023

35.494

61.484

88.551

Programma Economie en recreatie

Vervangingsinvesteringen wintermachines

14.000

2019

1.596

1.576

1.557

1.537

120.850

2020

13.777

13.608

13.439

14.000

2021

1.596

1.576

18.500

2022

0

2.109

0

2023

0

0

1.596

15.353

16.761

18.661

Programma Onderwijs

Investeringen conform IHP

nieuwbouw\renovatie\upgrade

6.170.000

2019

270.747

268.166

265.585

263.003

5.300.000

2020

206.802

204.946

203.090

3.300.000

2021

211.430

209.118

1.020.000

2022

65.341

vrijvallende afschrijvingen

-13.734

-47.971

-54.487

270.747

461.234

633.990

686.065

Programma Sport en cultuur

Vervangen drenkelingendetectie zwembad Die Heygrave

40.000

2020

3.227

3.190

3.153

specifiactie aanwezig

Vervangen toiletgroep Heygrave tussen horeca en sporthal

25.000

2020

1.350

1.336

1.322

specifiactie aanwezig

0

4.577

4.526

4.475

Overhead

Vervangingsinvesteringen automatisering software en hardware

Specificatie aanwezig.

195.000

2018

30.197

29.807

29.417

657.250

2019

101.780

100.465

99.151

385.000

2020

59.620

58.850

58.080

215.000

2022

33.294

224.000

2023

Vervangen brandmeldcentrale gemeentehuis Vlijmen en Drunen

specifiactie aanwezig

400.000

2020

23.933

23.676

23.419

-

215.530

212.799

243.361

Programma Duurzaamheid, milieu en afval

Vervangingsinvesteringen conform Waterplan Plan

3.564.000

2020

7.462

7.462

7.462

miv 2019 wordt gebruik gemaakt van spaarvoorziening riolering

3.564.000

2021

41.483

41.483

In het betreffende jaar wordt bepaald wat tlv spaarvoorziening komt.

3.564.000

2022

35.425

het restant wordt geactiveerd en heeft rentelasten tot gevolg in de exploitatie

3.364.000

2023

0

7.462

48.945

84.370

ga terug