Begroting 2020 -2023

Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

 

Omschrijving (bedragen in €)

 Begroting 2020 

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Toevoegingen:

BR04

reserve onderhoud wegen

-

205.000

64.000

11.000

BR07

reserve baggeren

      100.000

       100.000

      100.000

     100.000

BR11

reserve bijdrage bedrijven GOL

121.000

121.000

121.000

121.000

BR13

reserve Integraal Huisvestingsplan onderwijs (IHP)

429.000

238.000

65.000

14.000

Totaal:

650.000

664.000

350.000

246.000

Onttrekkingen:

BR04

reserve onderhoud wegen

168.000

-

-

-

BR25

reserve aandeel verkoopsom HNG

9.000

-

-

-

BR99

reserve kapitaallasten

265.000

409.000

400.000

399.000

Totaal:

442.000

409.000

400.000

399.000

ga terug