Begroting 2020 -2023

Lokale woonlasten

 

Lokale lasten gemeente Heusden voor een gemiddeld huishouden

De tarieven voor inwoners worden jaarlijks bij de begroting vastgesteld. In 2020 laten de totale woonlasten gemiddeld een stijging zien ten opzichte van 2019.  
In het bovenstaande staatje is voor de weergave uitgegaan van een gemiddelde. De gemiddelde WOZ waarde in 2020 bedraagt € 276.636 en voor de afvalstoffenheffing is, naast het vastrecht, uitgegaan van gemiddeld 11 inworpen in de ondergrondse container per jaar voor restafval, 10 resp 13 aanbiedingen van de GFT container van resp. een 140/240 ltr container en 13 resp. 14 aanbiedingen van de PMD container van resp. 140/240 ltr.

Een uitgebreide toelichting op ons tarievenbeleid en de tarieven voor 2020 is opgenomen in de paragraaf lokale heffingen in de begroting.

ga terug