Begroting 2020 -2023

Bedrijfsvoering

Heuse Service

Dromen. Doen. Heusden. positioneert de gemeente Heusden als de gemeente voor doeners met een droom, voor mensen die het voortouw willen nemen en werk willen maken van Heusden. HeuseService is binnen het merk het dienstverleningsconcept met als kernwaarden: de klant centraal, dialoog en samenwerking en aanspreken en verantwoordelijkheid nemen. Mede dankzij dit concept en de betrokkenheid van de organisatie bij het waarmaken hiervan, scoort onze dienstverlening boven het landelijke gemiddelde.
In 2020 zetten we de doorontwikkeling van de vier kernelementen Dromen. Doen. Heusden., HeuseService, MogelijkMakers en de Heusdense School door. Bijvoorbeeld door afronding van de kernwaardentraining gespreksvaardigheden, de voortzetting van de kernwaardentraining hospitality en de start van een training klantgericht schrijven voor de hele organisatie. In het jaarplan van het managementteam, de clusterplannen en voor iedere medewerker gesprekken aan de hand van ieders persoonlijke MogelijkMakerspaspoort borgen we ons merk als rode draad in ons werk.
“Intern” krijgt veel aandacht, omdat wij geloven dat niet externe PR en marketing, maar houding en gedrag van al onze MogelijkMakers het verschil kunnen maken. Extern krijgt ons merk natuurlijk ook veel aandacht. Dat gebeurt o.a. via bekende activiteiten als de Doeners van de Maand, overheidsparticipatie (schaalverdieping) en de huldiging van de Doeners, de Droom en de Heusdenaar van het jaar. In 2020 werken we aan de verdere uitbouw van diverse nieuwere elementen rond ons merk, zoals de Instareporters, de inzet van de Buurttent bij bijvoorbeeld Wijkbabbels en verbetering van de manier waarop we het wekelijkse omgevingsbeeld maken. Dit zijn voorbeelden van manieren waarop we in contact willen zijn met inwoners.

ga terug